Zrušení společnosti, firmy a výmaz z obchodního rejstříku

 

 

Akce – ke službě Výmaz společnosti nabízíme služby založení nové společnosti zadarmo! Pro více informací nás kontaktujte.

 

Ukončuji podnikání a potřebuji zrušit svoji firmu

 

Zrušení společnosti (zda už z objektivních nebo subjektivních důvodů) není právě nejpříjemnějším procesem a zároveň patří mezi a administrativně složité úkony. Bez ohledu na to, zda Vás ke zrušení vedly finanční důvody nebo neshody se společníky, musíte při zrušení společnosti postupovat precizně. Zároveň je třeba držet se legislativy, protože nezákonné zrušení firmy a její výmaz z obchodního rejstříku můžou mít za následek obvinění z trestného činu poškozování věřitele apod.

 

Zrušení společnosti není jen ukončení podnikání. Společnost je třeba v některých případech ukončit likvidací a zároveň ji vymazat z obchodního rejstříku. Jde o poměrně dlouhý proces. Jestliže si však necháte poradit od odborníků, získáte jistotu, že zrušení firmy dovedete do zdárného konce. Vyhnete se nelegálnímu a neetickému jednání a zrušení bude postupovat v souladu s platnou legislativou.

 

 

Přenechte zrušení společnosti na nás a ušetříte!

 

Společnost WFG firemní servis vám pomůže zbavit se nepotřebné nebo neprosperující firmy rychle a lehce. Zároveň Vám umíme pomoct se založením nové firmy, připravíme Vám všechny potřebné dokumenty pro výmaz firmy z obchodního rejstříku a to u všech typů společností kdekoliv na Slovensku. Jaké služby Vám můžeme ještě nabídnout?

 

  • Likvidaci společnosti (podniku) nebo zrušení společnosti bez likvidace.
  • Zrušení společnosti s ručením omezeným, zrušení akciové společnosti a dalších typů obchodních společností (v.o.s, k.s., ...) kdekoliv na Slovensku.
  • Zrušení firmy "ex offo" - soudní cestou.
  • Výmaz firmy (společnosti) z obchodního rejstříku.

 

 

A) Zrušení s.r.o. nebo a.s.

 

  • Společnost zanikne ke dni výmazu z obchodního rejstříku, kterému však předchází zrušení dané firmy. V případě, že firma nemá žádný majetek, je možné ji zrušit bez likvidace, to znamená dobrovolně. Takto zrušená společnost se může spojit s jinou, případně je možné ji rozdělit.
  • Poradíme Vám, jestli je pro vás výhodnější zrušení firmy nebo její rozdělení či sloučení s jinou společností.

 

 

B) Likvidace společnosti (zrušení firmy likvidací)

 

  • Nejelegantnější způsob, jak ukončit svoje podnikání je zrušení firmy likvidací. Společnost zapsaná v obchodním nebo jiném rejstříku zaniká dnem výmazu z tohoto rejstříku. Před zánikem se vyžaduje likvidace, jestliže majetek společnosti nenabývá právní nástupce. Likvidace je teda možná tehdy, když má společnost uhrazeny všechny závazky a její majetek je potřebné rozdělit mezi společníky. Po rozdělení majetku může dát likvidátor návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Likvidátorem může být i jednatel společnosti, kterému poskytneme bezplatné poradenství během celého průběhu likvidace.
  • V rámci likvidace vedeme celý proces ukončení podnikání, připravíme potřebné dokumenty, které jsou v souladu s právní legislativou, a konzultujeme každý krok.

 

 

C) Zrušení společnosti způsobem "ex offo "

 

  • O ukončení rozhodne soud, který vydá i patřičné rozhodnutí. Nevyžaduje se žádná přímá aktivita rušené společnosti. Pro zrušení subjektu z moci úřední musí být splněny některé z níže uvedených podmínek:

 

a) v příslušném kalendářním roce se nekonala valná hromada nebo nebyly zvolené orgány společnosti, a to v delším období než tří měsíce,
b) společnost ztratila oprávnění k podnikání,
c) předpoklady stanovené zákonem na vznik společnosti zanikly,
d) společnost porušila povinnost vytvořit nebo doplnit rezervní fond podle příslušného zákona,
e) společnost porušuje povinnost vykonávat určité činnosti pomocí fyzických osob, které mají odborné předpoklady, licence nebo jiné dovednosti vyžadované zákonem,
f) společnost nesplnila povinnost uložit do sbírky listin individuální účetní uzávěrku za nejméně dvě účetní období po sobě následující,
g) společnost nesplňuje podmínku aktivního platného právního vztahu k sídlu (například ji byla ukončená nájemní smlouva a společnost nemá ke svojí adrese zapsané v obchodním rejstříku už žádný jiný právní vztah),h) uplynula doba, na kterou byla společnost založena.

 

  • Při zrušení společnosti "ex offo" zajistíme přípravu všech potřebných dokumentůjako i návrhu na zrušení firmy. Zrušení podnikatelské činnosti dovedeme rychle do zdárného konce.

 

 

Jestliže Vaše firma neprosperuje, jestliže si chcete založit novou, případně se té původní potřebujete rychle zbavit, kontaktujte nás! 

 

Hledáte následující služby? Klikněte a přečtěte si o nich více! 

 

 

Zakládání s.r.o.

 

Změny v obchodním rejstříku

 

Firmy založené na prodej

 

Potřebujete poradit? Rádi vám pomůžeme!
Nenašli odpověď na vaše otázky? Potřebujete odbornou radu s řešením vašeho problému? Neváhejte nás kontaktovat, nabízíme vám bezplatné konzultace a poradenství!
Název firmy:
Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail: *
Ověřovací kód: *
Text zprávy: *
Zpráva se odesílá ...
* - povinné pole